Hayalet şehir

Tanrı Dağları’nın kuzeyinde bulunan Karamay şehrine 100 km mesafede yeralmaktadır. Kendine has bir rüzgar erezyon bölgesidir, bölgede yaşayan Moğollar bu bölgeye “Sulumu Hak” adını vermişlerdir, Kazaklar ise Sayitankeryi (Manası Hayalet şehir) olarak adlandırmışlardır burayı.

Hayalet şehir

Gerçekte ise tipik bir Yardan arazi şeklidir, Yardan Uygurca da “Dik Tepe” anlamına gelmektedir. Çevrenin rüzgarlı bir ortam olmasından dolayı rüzgar erezyonuna uğramıştır.