Hotan Şehiri

Hotan Şehiri

Hotan – Sincan Uygur Özerk Belgesi’nin güneybatısında İpek Yolu’nun Taklamakan güney güzergahında yer alan tarihi bir vaha şehridir. Bölgenin en eski ve önemli geçim kaynağı ipekçiliktir.

Hotan Atlası

Hotan Atlası, Hotan Halı ve Hotan Cevizi Uygur Özerk bölgesinde, Hotan Adıyla birlikte meşhur olmuştur. Bölgede meyve, pamuk, buğday, mısır ve pirinç üretimi yaygındır. Ayrıca Hotan’ın tarih boyunca ve günümüzdeki zenginliği yerli halkın Yorungkash adını verdiği kurumuş olan bir nehir yatağından çıkarılan yeşim (kaştaşı) taşından gelir.

Hotan Yeşim Taşları

Çinliler yeşim taşından dolayı özellikle bu şehire tarih boyunca büyük önem vermişlerdir, Çin inanışlarında kutsal kabul edilen bu taş evlerde süs olarak ve takı olarak kullanılmakla beraber nazardan korunma amacıyla ve sağlığa iyi geldiği inanışıyla da yaygın kullanılmaktadır.