Kızıl Bin Ev Buda Mağaraları

Muzhat nehrinin kuzeyindeki Bin Ev Dağı’nın uçurumunda inşa edilmiş olan Kızıl Bin Buda Mağaraları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Bay şehri’nin 60 kilometre güneydoğusunda bulunur. Bugüne kadar korunan mağaralardan 236’sı numaralandırılmıştır, bu mağaraların üçte biri hâlâ eski halini iyi bir biçimde korumaktadır. Mağaraların mimari tarzı ve mağaraların içindeki duvar resimlerinin konuları ve sanat tarzlarına göre, Kızıl Bin Buda Mağaraları’nın M.S 4. ile 8. yüzyıllardaki Qiuzi taş mağaralarının sembolü olduğunu söyleyebiliriz. Kızıl Bin Buda Mağaraları iki işleve sahiptir. Zhiti Mağaraları, Budizm rahiplerinin dua törenininin düzenlediği yer; Pikeluo Mağaraları ise, rahiplerin konutlarıdır. Zhiti Mağaraları’ndan bazıları çok büyük ve yüksektir, mağaraların salonlarından kapıya bakan duvarda büyük bir buda heykeli bulunur.

Kızıl Bin Ev Buda Mağaraları

 

Kızıl Bin Buda Mağaraları’ndaki bütün duvar resimleri, Zhiti Mağaraların’da bulunur. Duvar resimlerinin çoğunluğu tahrip olmasına rağmen, 5 bin m2’den fazla duvar resmi bugüne kadar gelmiştir. Resimlerde, zamanın üretim, yaşam ile örf ve adetleriyle ilgili bilgiler yansıtılmaktadır.