Tag Archives: Turpan – Yarğol Harabeleri

Turpan Yarğol Harabeleri

Yarğol Harabeleri

Yarğol Harabeleri, Yarnaz Vadisi, Turpan kentinin 10 km batısında bulunan eski bir arkeolojik sitedir. İpek yolu ticaretindeki önemli güzergahlardan birisiydi bu harabeler. Şehir geniş bir adacık üzerine inşa edilmiştir, (1650…