Uygur Bölgesi Başkenti – Urumçi

Uygur Özerk Bölges'nin Başkenti - Urumçi

Çin’in kuzeydoğusunda yer alan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkentidir. 2,5 milyon nüfuslu bir şehir olup 10.989 km²’lik bir alan kaplar. Antik ipek yolunun önemli durak şehirlerinden birisi olan Urumçi, geçmiş tarihten buyanı orta Asya’nın lider şehirlerinden birisidir, bununla birlikte Çin’in batıya açılan en önemli güzergâhlarındandır. Demiryolu taşımacılığında önemli bir geçittir. İlk Türk medeniyetlerinin yaşadığı bir şehir olan Urumçi, geçmişten günümüze çok köklü bir tarih taşımaktadır. Özellikle Urumçi’den çok fazla düşünür ve evliya çıkmıştır. Bu düşünürlerin müellif eserleri günümüzde çevirileri ile halen okunmaktadır. Urumçi de yaşayan halkın büyük çoğunluğu geçmişten bu yana devam eden Türk-Müslüman nüfusun devamıdır.

Uygur Özerk Bölges'nin Başkenti - Urumçi

Pekin ile Urumçi arasında iki saatlik zaman farkı vardır, bölgenin turistler için en elverişli zamanları mayıs ayından ekim sonuna kadardır, bu bölgede yazlar ve kışlar uzun bahar ayları kısa sürmektedir. Karasal iklim kuşağında bulunan Urumçi`de yazlar sıcak ve kuru, kışlar ise çok yağmurludur. Step ikliminin görüldüğü Urumçi’de Temmuz ayında ortalama sıcaklık 24 °C olmakta, Ocak ayında ise ortalama sıcaklık -16 °C ‘dir. Urumçi sayısız kültürel eski eserleri ve tarihi zenginlikleri içinde barındıran bir şehirdir, ipek yolunun duraklarından birisi olması da bölgenin ticaret merkezi olmasına katkı sağlamıştır.