Yalkundağ (Yanardağlar)

Yalkundağ (Yanan Dağlar) Tanrı Dağlarının silsilesinde çorak aşınmış kırmızı kumtaşlı tepelerdir. Turpan şehrinin doğusunda 10 km mesafede bulunur, doğudan batıya ortadan 100 km uzunluğunda 9 km genişliğindedir. Ortalama yüksekliği 500 metre en yüksek bölgesi ise 831 metredir.

Turpan Yalkundağ (Yanar Dağlar)

Turpan Havzasının ortasında doğudan batıya doğru uzanan bu sıradağlar çok aşırı baskılar sonucunda kıvrılarak oluşmuştur. Volkanik etkinlik nedeniyle, erimiş lavlar dağ yamaçlarından aşağıya doğru akarak meydana gelmiştir, yılların sel yatağı çukursu iz bıraktığı dikkati çeker bu dağlarda, günün belli zamanında dağın kırmızı renkli oluşundan ve aşırı hava sıcaklığından, dağlar yanıyormuş gibi görünür.