Yarğol Harabeleri

Yarğol Harabeleri, Yarnaz Vadisi, Turpan kentinin 10 km batısında bulunan eski bir arkeolojik sitedir. İpek yolu ticaretindeki önemli güzergahlardan birisiydi bu harabeler.

Turpan Yarğol Harabeleri

Şehir geniş bir adacık üzerine inşa edilmiştir, (1650 metre uzunluğunda en geniş noktada 300 metre genişliğinde) şehir nehrin ortasında bulunduğundan doğal bir savunma ağı oluşmuş ve bu durum da neden şehirde hiç bir duvarın olmadığını açıklamaktadır, bunun yerine, nehrin her iki tarafından 30 metreyi aşan yüksek sarp kayalıklar doğal duvar görevini üslenmektedir.