Yusuf Has Hacib Türbesi

Yusuf Has Hacib Türbesi

Yusuf Has Hacib ise meşhur Kutadgu Bilig kitabının yazarıdır, bu kitap İslamiyet’in Türklerce kabulünden sonraki ilk yazılı eser olmakla beraber siyasetname türünün ilk eseridir. Kitap 4 soyut kavram üzerine kurulmuştur, 1- Hükümdar, Kanun, Adalet 2- Mutululuk, Saadet 3- Akıbet, Hayatın sonu 4-Akıl, Zeka. Bu iki meşhur eserler 11. yüzyılda yazılmıştır.